Monday, 17 December 2018

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज अनाथआश्रम मोझरी येथे अनाथ विद्यार्थ्यांना नवीन कपडे वाटप करतांना


राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज अनाथ आश्रम मोझरी येथे अनाथ विद्यार्थ्यांना आज नवीन कपडे वाटप करतांना                प्राचार्य डॉ एन जे मेश्राम प्रा. डॉ. रविकांत महिंदकर, ,प्रा, सी. जी. सोलंके, प्रा. श्याम गेडाम, मा, महेश अवघड 🌹🌹


Add caption

1 comment: