Thursday, 24 January 2019

स्पर्धा परिक्षा मार्गदर्शन कार्यशाळा

 या.द.व. देशमुख कला व वाणिज्य महाविद्यालय तिवसा, येथील करियर कौन्सलिंग सेल  च्या वतीने  स्पर्धा परिक्षा केंद्रा मध्ये  “ UPSC व MPSC आयोगाच्या माध्मातून घेतल्या जाणाऱ्या स्पर्धा परीक्षा विषयी दि. 22 जानेवारी २०१९  कार्यशाळाचे  आयोजन  करण्यात आले होते.