Friday, 16 June 2017

प्रवेश देणे सुरु आहे


या. द. व . देशमुख कला व  वाणिज्य  महाविद्यालयात दि.  १९/०६/२०१७ पासून  बी. ए .  I व  बी. कॉम  I साठी  प्रवेश देणे सुरु आहे 

No comments:

Post a Comment